Välkommen till
Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB

 

 

Välkommen till Kramfors Sotning & Ventilatiossanering. Vi utför sotning och brandskyddskontoller i eldstäder och i fasta förbränningsanordningar med tillhörande rök- och  imkanaler som ett led i samhällets brandskydd. Utöver den traditionella sotningsverksamheten utför vi ett antal närliggande tjänster inom områdena uppvärmningsekonomi, ventilation och miljöskydd.


Nedan följer ett en sammanfattning av vårt tjänsteutbud:

 

Sotning och brandskyddskontroll

Fastighetsägaren har ett ansvar för att hålla ett rimligt brandskydd i sin fastighet. Det innebär bl.a att han måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt.

Besiktning

Vi utför brandskydds- och funktionskontroll av eldstäder och skorstenar, kontroll av skorsten efter soteld, installationsbesiktning, besiktning vid försäljning eller köp av fastighet samt "sprängbesiktning" enligt
SS 460 48 60.

Energideklaration

Vi utför energideklarationer i alla typer av fastigheter. Våra certifierade energiexperter hjälper dig att göra energideklarationen enligt gällande direktiv och lagkrav.

Ventilation

Vi utför obligatorisk ventilations kontroll (OVK) samt ventilationsrengöring och justering av luftflöden.

 

 

Vi är medlemmar i Sveriges Skorstensfejarmärstares Riksförbund, SSR

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, är branschorganisation för Sveriges Skorstensfejarmästare. Skorstensfejarmästarna utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder, och fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler, samt i imkanaler m.m. som ett led i samhällets brandskydd.


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

Bluffakturorna ökar sommmartid »
Sommar och semester har på senare år blivit högsäsong för bluffakturor.

 

Anna från Yxered sotare i boden »
En sotare på tusen är Kvinna. Anna Lagerman från Yxered, sydväst om Ankarsrum är en av dem.

 

Kvinnliga sotare går samman i Knopargajarna»
Idag finns det ett tjugotal kvinnor som arbetar som sotare i sverige.

 

 

 

 

 

Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB